Anekdotai

i
0
27-08-2012, 23:14
949
Išėjo čiukčius į medžioklę. Žiūri – kiškis sėdi! Jis greitai šautuvą nuo peties, prisitaikė.. O kiškių būta dviejų ir jie ėmė bėgti į skirtingas puses. Iš nustebimo čiukčiaus akys skyrėsi, skyrėsi, lydėdamos tuos kiškius ir … apsivertė. Vargais negalais jis parsirado namo. Jo žmona nuėjo pas felčerį paklausti patarimo. Felčeris viską išklausė, kaip buvo ir pasakė:
- Reikia daryti viską atvirkščiai: pakelti jam virš galvos, sakykim, du kiaušinius ir palaipsniui juos artinti. Jis stengsis akimis juos sekti ir akys, ko gero, atsivers atgal. Aišku?
- Aišku, – atsakė žmona, ir, grįžusi namo, ėmėsi gydymo…
Rytojaus dieną visas kaimas sužinojo, kad čiukčius mirė begydant: neišlaikė sunkios procedūros. Kiaušinius pavyko atitempti tik iki krūtinės…

Trys draugai bare. Baras pradėjo užsidarinėti ir vienas iš jų sako:
- Varom pas mane namo pratęsimą padarysim.
Jie visi nuvarė, toliau aliuką geria ir iš virtuvės iššoka žmona su duonos gabalu rankoj ir patrynusi jį sau į tarpukojį numeta. Vyras staigiai atsistoja, atsisega klyną, išsitraukia savo daikčiuką, pagriebia ją už plaukų, pamaskatuoja juo priešais jos veidą, nusivedęs ją prie lango, iškiša jos galvą ir apipylęs vandeniu paleidžia. Žmona, visa nepatenkinta, grįžta atgal į virtuvę. Draugai pakraupę žiūri. Jis sako:
- Ble, chebra, pamiršau pasakyt, kad mano žmona kurčia, jinai čia atėjus man aiškina, py*dink duonos, o aš jai, čiulpk b** nematai, kad lauke lyja?

Berniukas klausia autobusų stotelėje nėščios moters:
-Ko jūs laukiate?
Moteris:
-Autobuso
Vaikinukas atsisuka į savo draugus ir sako:
-Nepatikėsit…. Ją „išdulkino“ transformeris.

Apie ką galvoja moterys po sekso žiūrėdamos į lubas:
Meilužė – „Myli, nemyli?“
Prostitutė – „Sumokės, nesumokės?“
Žmona – „Perdažys, neperdažys?“

Vyras ir žmona lovoje. Vyras geismingai šnibžda žmonai:
- Visada sakyk man, kada baigi!
- Tu juk prašei niekada neskambinti tau į darbą!

Šeimyninis skandalas. Vyras neviltyje ir nemato gyvenimo prasmės. Stovi ant balkono krašto 15 aukšte ir ruošiasi nušokti. Į kambarį įeina žmona, greitai įvertina situaciją ir sako:
- Nors šiukšles paimtum.

Veiksmo vieta – psichiatrijos ligoninė. Vaikšto komisija, apžiūrinėja. Prieina prie vieno paciento ir klausia:
-Kaip ir kodėl čia atsidūrei?
Tas:
-Tai kad niekas netiki, kad esu Napoleonas. Va ir uždarė.
Komisija:
-Napoleonas, sakai. O tai iš kur sužinojai, kad esi Napoleonas? Kas čia tau taip sakė? Pacientas:
-Man asmeniškai Dievas pasakė.
Iš gretimos palatos pasigirsta piktas balsas:
-Aš niekam nieko nesakiau…

Idiegė į automobilį Windows operacinę sistemą.
Sustoja sankryžoje, per gatve eina nerealaus grožio blondinė.
Lange pasirodo užrašas: jei norite šį vaizdą išsaugoti kaip ekrano užsklandą – spauskite akseleratorių.

- Įsivaizduoji, paskutiniu metu naktimis toks triukšmas, kad visai neįmanoma užmigti!
- O kas triukšmauja?
- Kaimynas! Jam, mat, praktikuotis reikia!
- O kokia jo profesija?
- Chirurgas!

Susiginčyjo įvairių šalių dvasininkai, kokios tautybės buvo pirmieji žmonės Adomas ir Ieva.
— Jie buvo prancūzai, — sako kunigas iš Prancūzijos. — Tik prancūzė gali iš meilės palikti Rojų.
— Ne, jie buvo anglai, — nesutinka dvasininkai iš Didžiosios Britanijos. — Tik anglų džentelmenas galėjo išeiti paskui nusidėjusią damą iš Rojaus.
— Ką jūs čia šnekat? — pasipiktino rusų popas. — Tik rusai galėjo gyventi nuogi, maitintis vogtu obuoliu ir galvoti, kad jie yra Rojuje.

Petras kalbasi su Jonu:
- Jonai, mane šiandien pakvietė dvi kursiokės, gal nori palaikyti man kompaniją?
- O kaip jos atrodo?
- Normaliai, biški išgersi ir viskas bus ok!
Nueina Petras su Jonu pas tas kursiokes, viena jų atidaro duris ir sako:
- Sveiki, vyrukai!
Jonas klausia
- Ar čia tos?
- Taip!
- Aš tiek neišgersiu!