Žalingi įpročiai - rūkymas. Smagi reklama nukreipta prieš rūkymą.